Green grass lawn beside a lake, palm and greenery trees on background under cloudy sky in garden of public park

umělá tráva snižuje trávu na dvorku

Green grass lawn beside a lake, palm and greenery trees on background under cloudy sky in garden of public park

pokládka umělého trávníku tráva pozemek umělý trávník trávník

Green grass lawn beside a lake, palm and greenery trees on background under cloudy sky in garden of public park

Zelený trávník vedle jezera, palmy a zeleně na pozadí pod zamračenou oblohou v zahradě veřejného parku